Milla Nova – Simona
Retail price: SGD 6,875
Sale price: SGD 2,000

US 2 - B: 34" | W: 25" | H: 36"
Retail price: SGD 6,250